Wpisy

Kursy wózki widłowe Warszawa

kursy wózki widłowe Warszawa

Kursy wózki widłowe Warszawa – szkolenia w Warszawie

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • ukończone 18 lat,
 • świadectwo lekarskie wystawione przez uprawnionego lekarza.

Kurs składa się z dwóch części:

 • Część teoretyczna – przewidywany czas trwania ok.2 dni,
 • Część praktyczna – przewidywany czas trwania ok.10 h.

Program Szkolenia:

 • typy stosowanych wózków widłowych,
 • budowa wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków widłowych przed podjęciem pracy,
 • czynności operatora w czasie pracy wózka widłowego,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu BHP,
 • praktyczna nauka jazdy,
 • bezpieczna obsługa –wymiana butli gazowych w wózkach widłowych wyposażonych w te urządzenia,
 • wiadomości o dozorze technicznym

Celem kursu jest uzyskanie przez kursanta:

 • znajomości podziału wózków jezdniowych na rodzaje, typy, odmiany, postacie i wielkości.
 • znajomości budowy wózka, jego zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne
 • znajomości urządzeń zabezpieczających, sygnalizujących, ostrzegawczych
 • znajomości czynności operatora w czasie pracy z wózkami
 • umiejętności kierowania wózkiem
 • umiejętności załadowania i rozładowania towaru
 • umiejętności manewrowania wózkiem
 • wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach zasilanych gazem,
 • podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy wymianie butli,
 • sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych
 • wiadomości na temat obowiązujących przepisów BHP, zasad poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Nasz kurs na wózki widłowe Warszawa standardowo obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe
 • Zajęcia teoretyczne (przy wykorzystaniu unikalnych i praktycznych rekwizytów)
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Egzamin

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do obsługi wszystkich typów wózków z określonym napędem:

 • · wózek jezdniowy spalinowy,
 • · wózek jezdniowy akumulatorowy,
 • · bezpieczna wymiana butli gazowych (LPG).

Wydajemy uprawnienia bezterminowe Unijne z Certyfikatem Ministerstwa Gospodarki na drukach MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej) na wszystkie rodzaje wózków jezdniowych w językach polskim i angielskim

Terminy rozpoczęcia oraz trwania kursu dopasowujemy indywidualnie do klienta.

Cena kursu zawiera zakres podstawowy + naukę wymiany butli.

Aktualny cennik na kursy wózki widłowe Warszawa znajdziesz w zakładce CENNIK.

Zapraszamy do polubienia naszego Fan Page`a na profilu społecznościowym Facebook oraz w Google+ gdzie na bieżąco informujemy o naszych najnowszych kursach!

Zobacz również inne nasze kursy w Warszawie, Ciechanowie i Mrągowie.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Kurs operatora ładowarek teleskopowych

Kurs operatora kombajnów zbożowych

BHP i ppoż

 

 

 

Aktualne kursy

Rodzaj kursu Termin kursu
Warszawa Ciechanów Mrągowo
Diagnosta samochodowy Od 03.12.2018 r. Do uzgodnienia Do uzgodnienia
ADR – kurs podstawowy od 17.09.2018 r.

do 19.09.2018 r.

Do uzgodnienia Do uzgodnienia
ADR – kurs specjalistyczny cysterna od 20.09.2018r.      do 21.09.2018 r. Do uzgodnienia Do uzgodnienia
ADR – kurs specjalistyczny kl. 1 Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
ADR – kurs specjalistyczny kl. 7 Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Szkolenie stanowiskowe Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Doradca DGSA Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Operator wózków jezdniowych Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Operator wózków jezdniowych specjalizowanych, ze zmiennym wysięgnikiem Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Operator kombajnów zbożowych Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Obsługa kos spalinowych i pilarek mechanicznych Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Obsługa HDS Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Szkolenie okresowe kierowców Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Certyfikat kompetencji zawodowych 21.09.2018 r. – 23.09.2018 r. Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Kucharz – garmażer Do uzgodnienia
Monter instalacji gazowych w samochodach Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
BHP i ppoż. Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia

Zgłoszenia przyjmowane są również drogą mejlową. W zgłoszeniu należy podać: rodzaj kursu, imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL lub przesłać skan dowodu (w przypadku kursu ADR również skan prawa jazdy).

 

Prowadzimy również kursy indywidualne.