Wpisy

Aktualne kursy

Rodzaj kursu Termin kursu
Warszawa Ciechanów Mrągowo
Diagnosta samochodowy Od 03.12.2018 r. Do uzgodnienia Do uzgodnienia
ADR – kurs podstawowy od 17.09.2018 r.

do 19.09.2018 r.

Do uzgodnienia Do uzgodnienia
ADR – kurs specjalistyczny cysterna od 20.09.2018r.      do 21.09.2018 r. Do uzgodnienia Do uzgodnienia
ADR – kurs specjalistyczny kl. 1 Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
ADR – kurs specjalistyczny kl. 7 Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Szkolenie stanowiskowe Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Doradca DGSA Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Operator wózków jezdniowych Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Operator wózków jezdniowych specjalizowanych, ze zmiennym wysięgnikiem Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Operator kombajnów zbożowych Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Obsługa kos spalinowych i pilarek mechanicznych Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Obsługa HDS Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Szkolenie okresowe kierowców Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Certyfikat kompetencji zawodowych 21.09.2018 r. – 23.09.2018 r. Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Kucharz – garmażer Do uzgodnienia
Monter instalacji gazowych w samochodach Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia
BHP i ppoż. Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia

Zgłoszenia przyjmowane są również drogą mejlową. W zgłoszeniu należy podać: rodzaj kursu, imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL lub przesłać skan dowodu (w przypadku kursu ADR również skan prawa jazdy).

 

Prowadzimy również kursy indywidualne.