szkolenie okresowe kierowców zawodowych

 szkolenie okresowe kierowców zawododych tirySzkolenie okresowe kierowców zawodowychSzkolenie okresowe-okresówka dla kierowców zawodowych  

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych – ważne informacje.

Dla kogo przeznaczony jest kurs szkolenie okresowe kierowców zawodowych?

Kierowcy, którzy wykonują przewóz drogowy osób lub rzeczy, mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe kierowców zawodowych po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dodatkowym obowiązkiem kierowcy jest wymiana prawo jazdy celem wpisu nowych uprawnień zawodowych.

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy przed datą:

  • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
  • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

a także dla tych, którzy już posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej (czyli juz raz przeszli szkolenie okresowe kierowców zawodowych) i przedłużają jego ważność o kolejne 5 lat.

Okresówka - szkolenie okresowe kierowców

P.H.U. System zajmuje się załatwianiem wszelkich formalności dotyczących kursu na szkolenie okresowe kierowców zawodowych. Szanujemy czas naszych kursantów i skracamy formalności do minimum. Prowadzimy badania lekarskie i psychologiczne na miejscu. Skorzystaj z naszej kompleksowej oferty.

Kursy Szkolenie okresowe kierowców zawodowych w PHU System w Warszawie rozpoczynają się co tydzień, START w każdy piątek!

Zadzwoń i już dziś umów się na kurs!

 

kierowca zawodowy na szkoleniu okresowym  uczestnik szkolenia okresowego kierowców zawodowych

Program kursu Szkolenie okresowe kierowców zawodowych:

Moduły obowiązkowe:

  • Ÿ Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
  • Ÿ Stosowanie przepisów
  • Ÿ Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

Moduły do wyboru m.in.:

  • Ÿ Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • Ÿ Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem i inne

Wymagania dla osób chcących uczestniczyć w: szkolenie okresowe kierowców zawodowych:

Do kursu na szkolenie okresowe kierowców zawodowych może przystąpić osoba, która na terytorium RP:
– przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
– studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub
– niebędąca obywatelem państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP;
– która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
– oraz posiada ważne prawo jazdy (dowolnej kategorii )

Okresówka  szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

Liczba godzin – 35

Cena – 600 zł

Egzamin końcowy

Tak (egzamin wewnętrzny)

Po ukończeniu kursu na szkolenie okresowe kierowców zawodowych i pomyślnym egzaminie, kierowcy zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy. P.H.U. System prowadzi na miejscu, w ośrodku badania psychologiczne i lekarskie, wszelkie formalności załatwisz u nas od ręki. Zobacz Cennik badań psychologicznych

Świadectwo kwalifikacji zawodowej po odbyciu kursu na szkolenie okresowe kierowców zawodowych wydaje kierownik ośrodka. Kierowca przedkłada je, wraz z kompletem badań lekarskich do właściwego względem miejsca zamieszkania wydziału komunikacji, celem otrzymania nowego dokumentu prawa jazdy.

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych ukończone w Polsce jest ważne na terenie Unii Europejskiej, w każdym Państwie członkowskim.

kierowca podczas szkolenia okresowego kierowców zawodowych

Przykładowy wzór dokumentu po ukończeniu kursu na szkolenie okresowe kierowców zawodowych:

szkolenie okresowe kierowców zawodowych zaświadczenie

 

 

Rekomendacje firm korzystających z naszych kursów:

szkolenie okresowe kierowców zawodowych rekomendacje 

 

Zobacz również:

Informacje dotyczące kursów na wózki widłowe.

Inne szkolenia

Terminy kursów

Ceny kursów

 

Zapraszamy do polubienia naszego Fan Page`a na profilu społecznościowym Facebook oraz w Google+ gdzie na bieżąco informujemy o naszych najnowszych kursach!

Najnowsze kursy:

Kurs Diagnosty samochodowego

Kurs Kucharz – Garmażer