kwalifikacja wstępna warszawa  kwalifikacja wstępna w warszawie  Kwalifikacja wstępna w Warszawie egzamin

Kwalifikacja wstępna Warszawa

Kwalifikacja wstępna Warszawa

Dla kogo przeznaczony jest kurs kwalifikacji wstępnej Warszawa?

Kwalifikacja wstępna Warszawa, woj mazowieckie – dotyczy tylko kandydatów na kierowców, którzy zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowcy w zakresie kat. C lub C+E prawa jazdy przed ukończeniem 21 roku życia oraz w zakresie kat. D lub D+E prawa jazdy przed ukończeniem 23 roku życia.

Program kursu kwalifikacji wstępnej w Warszawie:

Część podstawowa kwalifikacji wstępnej Warszawa i kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej:

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa:

 • Ÿ Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu pojazdu w celu jego optymalnego wykorzystania
 • Ÿ Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom na drodze

Stosowanie przepisów:

 • Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad

Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska:

 • ŸUświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy
 • ŸUmiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów
 • Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym
 • Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych
 • Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych
 • Umiejętność zachowania się kierowcy w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika

Część specjalistyczna kwalifikacji wstępnej Warszawa i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej Warszawa:

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa:

 • Ÿ Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu
 • Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych
 • Poznawanie przepisów regulujących przewóz drogowy

Stosowanie przepisów:

 • Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych
 • Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

Wymagania dla osób chcących uczestniczyć w szkoleniu kwalifikacji wstępnej w Warszawie i woj. mazowieckim:

Osoba, która na terytorium RP:
– przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
– studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub
– niebędąca obywatelem państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP;
– która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
– oraz posiada ważne prawo jazdy (dowolnej kategorii )

Liczba godzin – 280

Cena – 5300 zł

Egzamin końcowy

Tak (egzamin zewnętrzny)

 

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Kandydaci na kierowców zawodowych, wykonujący przewóz drogowy osób lub rzeczy są zobowiązani ukończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną i uzyskać wymagany wpis do prawo jazdy.

Program kursu kwalifikacji wstępnej w Warszawie- przyśpieszonej:

Kształcenie zawodowe w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:

 • Znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,Ÿ
 • Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa,
 • Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
 • Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa pasażerom;
 • Umiejętność zapewnienia bezpiecznego mocowania ładunków w przewozie drogowym rzeczy;
 • Kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego;
 • Kształcenie zawodowe w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;
 • Kształcenie zawodowe w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.

Wymagania dla osób chcących uczestniczyć w szkoleniu kwalifikacji wstępnej w Warszawie – przyśpieszonej:

Osoba, która na terytorium RP:
– przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
– studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub
– niebędąca obywatelem państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP;
– która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
– oraz posiada ważne prawo jazdy (dowolnej kategorii )

Liczba godzin – 140

Cena – 2500 zł

Egzamin końcowy

Tak (egzamin zewnętrzny)

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego:C1, C1+E, C i C+E; D1, D1+E, D i D+E.,i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyspieszoną

Program kursu kwalifikacji wstępnej w Warszawie – uzupełniającej:

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa:

 • Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu
 • Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

Stosowanie przepisów

 • ŸPoznanie przepisów regulujących przewóz towarów
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska
 • Poznanie warunków ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji ruchu

Wymagania dla osób chcących uczestniczyć w szkoleniu kwalifikacji wstępnej w Warszawie – uzupełniającej:

– posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie: kwalifikacja wstępna Warszawa lub kwalifikacja wstępna Warszawa – przyspieszona

Liczba godzin – 70

Cena – 2200 zł

Egzamin końcowy

Tak (egzamin zewnętrzny)

Kwalifikacja wstępna Warszawa – uzupełniająca, przyspieszona

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego:C1, C1+E, C i C+E; D1, D1+E, D i D+E.,i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyspieszoną

Program kursu kwalifikacji wstępnej w Warszawie – uzupelniającej przyśpieszonej:

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa:

 • Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu
 • Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

Stosowanie przepisów:

 • Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska
 • Poznanie warunków ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji ruchu

Wymagania dla osób chcących uczestniczyć w szkoleniu kwalifikacji wstępnej w Warszawie – uzupełniającej przyśpieszonej:

– posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego przez uprawnianego wojewodę w zakresie: kwalifikacja wstępna Warszawa lub kwalifikacja wstępna Warszawa– przyśpieszona.

Liczba godzin – 35

Cena – 1000 zł

Egzamin końcowy

Tak (egzamin zewnętrzny)

Jak wygląda świadectwo kwalifikacji wstępnej Warszawa po pozytywnie zaliczonym kursie?

Świadectwo kwalifikacji wstępnej Warszawa wydane przez PHU System Warszawa:

wzór zaświadczenia kurs kwalifikacja wstępna warszawa kwalifikacja-wstępna kwalifikacja wstępna warszawa wzór świadectwa kwalifikacja wstępna warszawa świadectwo

Naszą ofertę na kurs kwalifikacja wstępna Warszawa kierujemy zarówno do osób prywatnych, obecnych i przyszłych kierowców, jak i do pracodawców – firm transportowych, którzy chcą zatrudniać w swojej firmie wykwalifikowanych kierowców, chcą podnosić kwalifikacje swoich obecnych pracowników, przygotowanych do prowadzenia nowoczesnych ciężarówek i zestawów ciągnik siodłowy – naczepa. Doskonale wiemy o tym, że ten kurs – kwalifikacja wstępna Warszawa jest dużym obciążeniem czasowym, dlatego też czas trwania szkolenia dotyczącego kwalifikacji wstępnych, jak i jego terminy staramy się dopasować indywidualnie, odpowiednio do możliwości kursantów oraz ich pracodawców.

Decydując się na kurs kwalifikacja wstępna Warszawa u nas otrzymasz najwyższą jakość szkolenia. Swojej wiedzy użyczą Ci najwyższej klasy wykładowcy i instruktorzy doskonalenia techniki jazdy posiadający m.in. certyfikaty kompetencji zawodowych przewoźników drogowych.

Polecamy także:

Kwalifikacja wstępna Warszawa podręcznik kat C  Kwalifikacja wstępna Warszawa podręcznik kat D

 

Zobacz również.

Informacje dotyczące kursów na wózki widłowe.

Inne szkolenia

Terminy kursów

Ceny kursów

 

Zapraszamy do polubienia naszego Fan Page`a na profilu społecznościowym Facebook oraz w Google+ gdzie na bieżąco informujemy o naszych najnowszych kursach!