MONTER INSTALACJI GAZOWYCH W SAMOCHODZIE

 

Program szkolenia

 

Dzień 1.

-Właściwości fizyko-chemiczne gazu ciekłego propan-butan.- 2 godziny,
-Zasady bezpieczeństwa przy pracy z gazem propan-butan.Zagrożenia.- 2 godziny,
-Zbiorniki do magazynowania gazu propan-butan. Omówienie konstrukcji, rodzajów
zbiorników, wyposażenia w zawory, zasady poprawnego montażu.- 2 godziny,
-Podział instalacji gazowych w zależności od ich generacji. Omówienie różnego rodzaju
instalacji w zależności od jej generacji. Odpowiedni ich dobór w zależności od konstrukcji
silnika i emisji spalin.- 2 godziny.

Dzień 2.

-Omówienie warunków technicznych dla zabudowy samochodowych instalacji gazowych.- 3
godziny,
-Omówienie poprawnej kalibarcji systemów gazowych, komunikacji pomiędzy ECU pojazdu i instalacji
gazowej dla instalacji IV generacji (sekwencyjnych). Nanoszenie korekt po kalibracji.- 2 godziny,
-Przygotowanie do zajęć praktycznych. Omówienie konstrukcji reduktorów różnej generacji,
elektrozaworów i wielozaworów.- 2 godziny,
-Omówienie poprawności wystawienia dokumentów do wpisania instalacji LPG w dowodzie
rejestracyjnym (świadectwo legalizacji zbiornika , wyciąg z homologacji sposobu montażu instalacji
gazowych, faktura za montaż instalacji).- 1 godzina.

Dzień 3.

-Zajęcia praktyczne przy montażu i serwisie instalacji gazowych. Samodzieny montaż instalacji gazowej
pod nadzorem doświadczonego montażysty.
-Poprawne wystawienie dokumentów pod nadzorem osoby upoważnionej do ich wystawiania. – Łącznie 8
godzin.

 

Czas trwania kursu: 3 dni

Cena: 600 zł